Privacy en Cookie Statement

AutoTec neemt de beveiliging van persoonsgegevens serieus. AutoTec heeft deze Privacy en Cookie Statement opgesteld om je te informeren over de waarborgen van AutoTec bij de verwerking van persoonsgegevens.

Verwerking persoonsgegevens door AutoTec
AutoTec kan persoonsgegevens over jou verwerken doordat je (persoonlijk dan wel via een bedrijf) diensten [en/of producten] van AutoTec bestelt en/of omdat je deze gegevens zelf verstrekt. AutoTec kan de volgende persoonsgegevens verwerken:
 • Contactgegevens: AutoTec gebruikt jouw naam, (bedrijfs-) en contactgegevens, zoals adres, telefoonnummer en e-mailadres, voor het opstellen van facturen, om contact op te nemen of om langs te komen, als dat noodzakelijk is. Je telefoonnummer gebruiken we om contact met je op te nemen over je auto of om te overleggen over de reparatie.
 • Bezoekersgegevens: op de website van AutoTec (hierna aangeduid als: de Website) worden de bezoekgegevens [waaronder jouw IP-adres] bijgehouden. Kijk onder het kopje Cookie van dit document voor meer informatie over het gebruik van persoonsgegevens op de Website.
Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via autotecgarage@outlook.com, dan verwijderen wij deze informatie. 

Geautomatiseerde besluitvorming
AutoTec neemt geen besluiten op basis van geautomatiseerde verwerkingen (algoritmes) die nadelige gevolgen kunnen hebben voor jou.
 
Bewaartermijn persoonsgegevens
AutoTec bewaart jouw persoonsgegevens niet langer dan nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor AutoTec jouw persoonsgegevens verwerkt en om te kunnen voldoen aan wettelijke verplichtingen.  Op grond van belastingwetgeving dient bepaalde informatie over klanten, zoals facturen, 7 jaar bewaard te worden. Na afloop van de bewaartermijn vernietigt AutoTec jouw persoonsgegevens.
 
We delen jouw persoonsgegevens met businesspartners en derden als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeengekomen reparatie aan je voertuig en om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting.
 
Cookies
AutoTec maakt bij het aanbieden van diensten [en producten] op de Website gebruik van diverse soorten cookies. Een cookie is een klein tekstbestandje dat, bij bezoek aan de Website, wordt geplaatst op de harde schijf van jouw computer. Een cookie bevat gegevens, zodat je als bezoeker kan worden herkend, telkens als je de Website bezoekt.

Je kunt in je internetbrowser cookies altijd buiten werking stellen, zonder dat dit vergaande gevolgen heeft voor het gebruik van de Website. Het gevolg kan dan echter wel zijn dat bepaalde onderdelen van de Website minder of niet meer toegankelijk voor je zijn. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

De volgende cookies worden gebruikt op de Website:
 • AutoTec maakt gebruik van functionele cookies die de benodigd zijn voor een goede werking van de Website.
 • Met jouw toestemming plaatst AutoTec tracking cookies op jouw apparatuur, die kan worden opgevraagd zodra je een website uit het netwerk van AutoTec bezoekt. Hierdoor kan AutoTec te weten komen dat je naast de Website ook op de betreffende andere website(s) uit het netwerk van AutoTec bent geweest. Het daardoor opgebouwde profiel [is niet gekoppeld aan jouw naam, adres, e-mailadres en dergelijke, maar] dient om advertenties af te stemmen op jouw profiel, zodat deze zo veel mogelijk relevant voor je zijn.]
 • AutoTec maakt onder meer gebruik van cookies voor webanalyse-service (zoals Google Analytics). Via deze cookies krijgt AutoTec inzage in het bezoek aan de Website door informatie over bezoekersaantallen, populaire pagina’s en onderwerpen. Op deze wijze kan AutoTec de communicatie en informatievoorziening beter afstemmen op de behoeften van de Websitebezoekers. [Lees hier over het privacy beleid van Google:
  - https://www.google.com/intl/nl/policies/privacy/ en over het specifieke privacy beleid van Google Analytics:
  - https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=nl
  [De informatie die Google verzamelt wordt zo veel mogelijk geanonimiseerd. Jouw IP-adres wordt nadrukkelijk niet meegegeven.] De verkregen informatie wordt [met inbegrip van het IP-adres] overgebracht naar en door Google opgeslagen op diens servers in de Verenigde Staten. Google kan deze informatie aan derden verstrekken indien Google daartoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden informatie namens Google verwerken. AutoTec heeft hier geen invloed op. AutoTec heeft Google geen toestemming gegeven om de via AutoTec verkregen informatie te gebruiken voor andere Google diensten.
  Google stelt zich te houden aan de Privacy Shield principles en is aangesloten bij het Privacy Shield-programma van het Ministerie van Handel van de Verenigde Staten. Dit programma houdt in dat een passend beschermingsniveau voor de verwerking van eventuele persoonsgegevens wordt gewaarborgd door Google.]
 • Ten slotte zijn op de Website cookies in gebruik van sociale netwerken, zoals LinkedIn, Facebook en Twitter. Laatstgenoemde cookies zijn uitsluitend van toepassing indien je gebruik maakt van de betreffende service en maken het mogelijk berichten te linken of te tweeten. 
Links naar andere websites
Op de Website kunnen links worden getoond naar externe websites en organisaties. AutoTec draagt geen verantwoordelijkheid voor het gebruik van jouw gegevens door die organisaties. Lees hiervoor het privacy statement van de betreffende website die je bezoekt.
 
Persoonsgegevens inzien, aanpassen of verwijderen
Je hebt het recht jouw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar autotecgarage@outlook.com. AutoTec zal zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen vier weken, schriftelijk op jouw verzoek reageren.

Beveiliging
AutoTec neemt de bescherming van jouw persoonsgegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. AutoTec heeft veiligheidsprocedures, onder meer om te voorkomen dat onbevoegden toegang krijgen tot deze gegevens of dat persoonsgegevens verloren gaan.

Als je de indruk hebt dat jouw persoonsgegevens niet goed beveiligd zijn, je aanwijzingen hebt van misbruik van jouw persoonsgegevens door AutoTec of als je meer informatie wenst over de beveiliging van de door AutoTec verwerkte persoonsgegevens, neem dan contact op met AutoTec via autotecgarage@outlook.com.

www.autotec-garage.nl is een website van AutoTec. AutoTec is als volgt te bereiken:
Adres: De Opfeart 5 te Minnertsga
Inschrijvingsnummer handelsregister KvK: 69021732
Telefoon: 0518-471804
E-mailadres: autotecgarage@outlook.com
 
Klachten
Indien je klachten hebt over de verwerking van jouw persoonsgegevens door AutoTec verzoekt AutoTec je om zo snel mogelijk contact met op te nemen via autotecgarage@outlook.com. AutoTec zal binnen 4 weken schriftelijk reageren. Indien je het niet eens bent met onze reactie, kun je een klacht indienen bij Autoriteit Persoonsgegevens. Kijk voor meer informatie op: https://www.autoriteitpersoonsgegevens.nl

Wijzigingen
AutoTec behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in het privacy en cookie statement. Lees daarom regelmatig het privacy en cookie statement voor een update.
 
 
Copyright 2024 Autotec René de Groot Privacyverklaring Website: WM media